Zutectra België

Graag informeren wij u over Zutectra. Dit geneesmiddel is geïndiceerd voor de preventie van hepatitis B virus (HBV) re-infectie in HBV-DNA negatieve patiënten. Het is een geneesmiddel op recept.

 

Zutectra Belgique Français

Nous tenons à vous informer sur Zutectra. Ce médicament est indiqué pour la prévention de l'hépatite B réinfection de virus (VHB) chez les patients négatifs d'ADN du VHB. C'est un médicament de préscription.
Zutectra.png

Samenvattend de belangrijkste informatie over Zutectra:

 • geïndiceerd voor de preventie van hepatitis B virus (HBV) re-infectie in HBV- DNA negatieve patiënten. 

 • wordt ZONDER naalden geleverd. TwinPharma adviseert 26G * 12mm Luer Lock naalden. U kunt geen naalden bij TwinPharma bestellen.

 • koel bewaren (2°C et 8°C); wordt direct vanuit TwinPharma gekoeld geleverd. 

 • kan eenvoudig bij TwinPharma besteld worden

 • Biotest AG is registratiehouder

 • TwinPharma BV is distributeur in België

Pour résumer les principales informations sur Zutectra:

 • Indiqué pour la prévention de l'hépatite B réinfection de virus (VHB) chez les patients négatifs d'ADN du VHB.

 • Est livré sans aiguilles. TwinPharma conseille 26 * 12 mm Luer Lock aiguilles. Vous ne pouvez pas commander des aiguilles à TwinPharma.

 • Livré directement à partir de TwinPharma réfrigéré.

 • Peut être commandé facilement au TwinPharma.

 • Biotest AG est l'enregistrement titulaire.

 • TwinPharma BV est distributeur en Belgique et Pays-Bas.

Voor de patiënt hebben we de navolgende informatie:


 • Zutectra bijsluiter

 • Zutectra Leaflet: de folder met informatie over het klaar maken van de injectie en het zelf injecteren van Zutectra.

 • Handige instructiefilm met informatie over het klaar maken van de injectie en het zelf injecteren van Zutectra.Voor de arts en apotheker de navolgende informatie:

Pour le patient, nous avons les renseignements suivants:


 • Zutectra feuillet

 • Zutectra Foliole: le dépliant avec des informations sur la façon de préparer l'injection et l'injection de Zutectra lui-même.

 • Film d’instruction pratique avec des informations sur la façon de préparer l’injection et l’injection de Zutectra par vous-même.Pour le médecin et le pharmacien, nous avons les renseignements suivants:


Hepatect CP
Hepatect CP bevat hoofdzakelijk IgG met een specifiek hoog gehalte aan antistoffen tegen het hepatitis B virus oppervlakteantigeen.
Meer informatie
Hepatect
Megalotect 100 E/ml
Megalotect 100 E/ml is een immunoglobulinepreparaat van plasma van donoren met een hoge antilichaamtiter tegen het cytomegalovirus.
Meer informatie
Hepatect
Zutectra
Preventie van her-infectie met het hepatitis B-virus bij HBsAg- en HBV-DNA-negatieve volwassen patiënten ten minste één week na levertransplantatie bij door hepatitis B veroorzaakt leverfalen.
Meer informatie België / Belgique
Hepatect
Fenylefrine / Phenylephrine
Behandeling van hypotensie tijdens spinale, epidurale en algehele anesthesie / traitement de l'hypotension au cours de l'anesthésie rachidienne, péridurale et générale.
Meer informatie België / Belgique
Fenylefrine
© TwinPharma Alle rechten voorbehouden.