Zutectra België

Graag informeren wij u over Zutectra. Dit geneesmiddel is geïndiceerd voor de preventie van hepatitis B virus (HBV) re-infectie in HBV-DNA negatieve patiënten. Het is een geneesmiddel op recept.

Zutectra Belgique Français

Nous tenons à vous informer sur Zutectra. Ce médicament est indiqué pour la prévention de l’hépatite B réinfection de virus (VHB) chez les patients négatifs d’ADN du VHB. C’est un médicament de préscription.

Samenvattend de belangrijkste informatie over Zutectra:

 • geïndiceerd voor de preventie van hepatitis B virus (HBV) re-infectie in HBV- DNA negatieve patiënten.
 • wordt ZONDER naalden geleverd. TwinPharma adviseert 26G * 12mm Luer Lock naalden. U kunt geen naalden bij TwinPharma bestellen.
 • koel bewaren (2°C et 8°C); wordt direct vanuit TwinPharma gekoeld geleverd.
 • kan eenvoudig bij TwinPharma besteld worden
 • Biotest AG is registratiehouder
 • TwinPharma BV is distributeur in Nederland en België

Pour résumer les principales informations sur Zutectra:

 • Indiqué pour la prévention de l’hépatite B réinfection de virus (VHB) chez les patients négatifs d’ADN du VHB.
 • Est livré sans aiguilles. TwinPharma conseille 26 * 12 mm Luer Lock aiguilles. Vous ne pouvez pas commander des aiguilles à TwinPharma.
 • Livré directement à partir de TwinPharma réfrigéré.
 • Peut être commandé facilement au TwinPharma.
 • Biotest AG est l’enregistrement titulaire.
 • TwinPharma BV est distributeur en Belgique et Pays-Bas.

Voor de patiënt hebben we de navolgende informatie:

Zutectra bijsluiter

Zutectra Leaflet: de folder met informatie over het klaar maken van de injectie en het zelf injecteren van Zutectra.

Handige instructiefilm met informatie over het klaar maken van de injectie en het zelf injecteren van Zutectra.

Voor de arts en apotheker de navolgende informatie:

Zutectra registratie tekst

Zutectra Leaflet: de folder met informatie over het klaar maken van de injectie en het zelf injecteren van Zutectra.

Zutectra informatie voor de apotheker

Zutectra faxformulier voor het bestellen van Zutectra.

Handige instructiefilm met informatie over het het klaarmaken van de injectie en het zelf injecteren van Zutectra.

Pour le patient, nous avons les renseignements suivants:

Zutectra feuillet

Zutectra Foliole: le dépliant avec des informations sur la façon de préparer l’injection et l’injection de Zutectra lui-même.

Film d’instruction pratique avec des informations sur la façon de préparer l’injection et l’injection de Zutectra par vous-même.

Pour le médecin et le pharmacien, nous avons les renseignements suivants:

Texte d’enregistrement Zutectra

Zutectra Foliole: le dépliant avec des informations sur la façon de préparer l’injection et l’injection de Zutectra lui-même

Zutectra information pour le pharmacien

Zutectra formulaire par fax/télécopieur pour la commande Zutectra

Film d’instruction pratique avec des informations sur la façon de préparer l’injection et l’injection de Zutectra par vous-même.

Formulaire remboursement Zutectra

Hepatect CP

Hepatect CP bevat hoofdzakelijk IgG met een specifiek hoog gehalte aan antistoffen tegen het hepatitis B virus oppervlakteantigeen.

hepatec

Megalotect 100 E/ml

Megalotect 100 E/ml is een immunoglobulinepreparaat van plasma van donoren met een hoge antilichaamtiter tegen het cytomegalovirus.

megalotect

Zutectra

Preventie van her-infectie met het hepatitis B-virus bij HBsAg- en HBV-DNA-negatieve volwassen patiënten ten minste één week na levertransplantatie bij door hepatitis B veroorzaakt leverfalen.

zutectra

Fenylefrine /
Phenylephrine

Behandeling van hypotensie tijdens spinale, epidurale en algehele anesthesie / traitement de l’hypotension au cours de l’anesthésie rachidienne, péridurale et générale.

fenylefrine