Fenylefrine Nederland

Fenylefrine is geïndiceerd voor de behandeling van hypotensie tijdens spinale, epidurale en algehele anesthesie.

Fenylefrine is een sterke vasoconstrictor die bijna exclusief werkt via stimulatie van de alfa-1-adrenege receptoren. Arteriële vaatvernauwing gaat samen met een veneuze vaatvernauwing dat resulteert in een verhoogde bloeddruk en een reflex bradycardie.

Fenylefrine wordt geleverd in de volgende sterktes:

  • Fenylefrine Unimedic 0,05 mg/ml
  • Fenylefrine Unimedic 0,1 mg/ml
  • Fenylefrine Unimedic 10 mg/ml

Parenterale toediening, intraveneuze bolusinjectie of intraveneuze infusie.
Fenylefrine is een geneesmiddel dat op recept verkrijgbaar is en wordt door TwinPharma BV in Nederland gedistribueerd. Unimedic AB is de registratiehouder.

fenylefrin01mg10x10ml

Hepatect CP

Hepatect CP bevat hoofdzakelijk IgG met een specifiek hoog gehalte aan antistoffen tegen het hepatitis B virus oppervlakteantigeen.

hepatec

Megalotect 100 E/ml

Megalotect 100 E/ml is een immunoglobulinepreparaat van plasma van donoren met een hoge antilichaamtiter tegen het cytomegalovirus.

megalotect

Zutectra

Preventie van her-infectie met het hepatitis B-virus bij HBsAg- en HBV-DNA-negatieve volwassen patiënten ten minste één week na levertransplantatie bij door hepatitis B veroorzaakt leverfalen.

zutectra

Fenylefrine /
Phenylephrine

Behandeling van hypotensie tijdens spinale, epidurale en algehele anesthesie / traitement de l’hypotension au cours de l’anesthésie rachidienne, péridurale et générale.

fenylefrine