Introductie

Gert van Alewijk en Bauke Buwalda zijn onafhankelijke adviseurs voor de marketing van uw geneesmiddelen. Specialisten op het gebied van marketingcommunicatie, het opzetten en uitvoeren van (pre-)marketing projecten en het leiden van farmaceutische ondernemingen.
Professionele, betrokken specialisten met een brede belangstelling. Resultaatgericht, flexibel, leergierig en innovatief. Met als doel farmaceutische ondernemingen (in binnen- en buitenland, groot of klein) te ondersteunen bij het versterken van hun merken en zo een meetbare bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen.

 

Pre-marketing projecten

Vaak wordt er een junior brandteam opgelijnd om de introductie van een nieuw geneesmiddel te begeleiden. Zo’n team is niet altijd op te hoogte van de complexiteit van een dergelijk pre-marketing proces. Daarnaast loopt het bedrijf risico door mensen in te zetten op producten waarvan het nog onzeker is of de introductie daadwerkelijk plaats zal vinden.
TwinPharma biedt de benodigde expertise en slagvaardigheid die nodig zijn en doet dat tegen lagere kosten dan een fulltime brandteam. Zij neemt de voorbereidingen op zich voor de introductie van uiteenlopende nieuwe geneesmiddelen in de Benelux. De mensen van TwinPharma zijn direct inzetbaar en kunnen uw flexibele, extra brandteam vormen! En de opdrachtgever behoudt de focus op de bestaande business en zet pas mensen in als de marktintroductie zeker is.

 

Interim Management

TwinPharma voert sinds 2006 succesvol interim-opdrachten uit. Bij openstaande vacatures, vervanging tijdens zwangerschap of bij het invullen van een tijdelijke vacature wegens extra werkzaamheden, kan TwinPharma uitkomst bieden. Bij introducties van geneesmiddelen, bij het uitvoeren van grote projecten of gewoon als tijdelijke vervanging, zijn er professionals nodig die de klus kunnen klaren. TwinPharma levert de juiste persoon op de juiste plek. Zij heeft de expertise en flexibiliteit in huis om op middel- en hoger management toegevoegde waarde te bieden op het gebied van marketing.

 

Management / Directie

Bauke Buwalda en Gert van Alewijk hebben beiden ruime ervaring in de farmaceutische industrie (sinds 1999 op directieniveau). Zij hebben kennis van de processen waar de farmaceutische industrie mee te maken heeft, maar zijn ook betrokken geweest bij veranderingsprocessen en reorganisaties waardoor zij in korte tijd een organisatie kunnen overzien en de benodigde impulsen kunnen geven voor een nog betere bedrijfsvoering. Dit met oog voor de medewerkers en de bedrijfsbelangen.

 

Coaching & Begeleiding

Het is een gegeven dat er bij veel bedrijven de behoefte bestaat om hun jonge professionals langer aan zich te binden en klaar te maken voor een volgende stap. Daarbij is een passende begeleiding essentieel, en vaak ontbreekt het bij veel firma’s aan tijd en soms ook aan expertise om dit goed te kunnen doen. TwinPharma biedt al enkele jaren de mogelijkheid om vanuit haar expertise en ervaring professionals op een hoger plan te krijgen middels een coaching op maat.

Hepatect CP

Hepatect CP bevat hoofdzakelijk IgG met een specifiek hoog gehalte aan antistoffen tegen het hepatitis B virus oppervlakteantigeen.

hepatec

Megalotect 100 E/ml

Megalotect 100 E/ml is een immunoglobulinepreparaat van plasma van donoren met een hoge antilichaamtiter tegen het cytomegalovirus.

megalotect

Zutectra

Preventie van her-infectie met het hepatitis B-virus bij HBsAg- en HBV-DNA-negatieve volwassen patiënten ten minste één week na levertransplantatie bij door hepatitis B veroorzaakt leverfalen.

zutectra

Fenylefrine /
Phenylephrine

Behandeling van hypotensie tijdens spinale, epidurale en algehele anesthesie / traitement de l’hypotension au cours de l’anesthésie rachidienne, péridurale et générale.

fenylefrine