Megalotect 100 E/ml België

Megalotect 100 E/ml is geïndiceerd voor de profylaxe van klinische manifestaties van cytomegalovirusinfectie bij patiënten die een immunosuppressieve therapie ondergaan (vooral bij patiënten die een transplantatie ondergaan).

Het is een immunoglobulinepreparaat van plasma van donoren met een hoge antilichaamtiter tegen het cytomegalovirus. Het heeft een distributie van IgG subklassen die proportioneel gezien sterk lijkt op die van normaal humaan plasma.Megalotect 100 E/ml is een oplossing voor infusie (in een ader) en wordt geleverd in injectieflacon met 10 ml en 50 ml.Megalotect 100 E/ml is een geneesmiddel dat op recept verkrijgbaar is en wordt door TwinPharma BV in Nederland gedistribueerd. Biotest AG is de registratiehouder.

Per 1 november 2019 zal Megalotect, onder voorwaarden, terugbetaald zijn bij longtransplantatie patiënten en harttransplantatie patiënten.

Megalotect 100 U/ml Belgique

Megalotect 100 U/ml est indiqué dans la prophylaxie des manifestations cliniques de l’infection à cytomégalovirus chez les patients soumis à un traitement immunosuppresseur (en particulier chez les patients en cours de transplantation).

Il s’agit d’une préparation d’immunoglobuline à partir de plasma de donneurs présentant un titre élevé d’anticorps contre le cytomégalovirus. Sa répartition des sous-classes d’IgG est proportionnellement similaire à celle du plasma humain normal.
Megalotect 100 U/ml est une solution pour perfusion (dans une veine) qui se présente dans un flacon de 10 ml et de 50 ml.
Megalotect 100 U/ml est un médicament vendu uniquement sur ordonnance et est distribué par TwinPharma BV aux Pays-Bas. Biotest AG est le titulaire de l’enregistrement.À compter du 1er novembre 2019, Megalotect sera remboursé, sous certaines conditions, aux patients transplantés du poumon et aux patients transplantés du cœur.

Navolgende informatie:

Gebruik onderstaande link voor registratietekst en bijsluiter

http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl

Informations suivantes:

Utilisez le lien ci-dessous pour les deux textes (texte d’enregistrement et notice)

http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl

Hepatect CP

Hepatect CP bevat hoofdzakelijk IgG met een specifiek hoog gehalte aan antistoffen tegen het hepatitis B virus oppervlakteantigeen.

hepatec

Megalotect 100 E/ml

Megalotect 100 E/ml is een immunoglobulinepreparaat van plasma van donoren met een hoge antilichaamtiter tegen het cytomegalovirus.

megalotect

Zutectra

Preventie van her-infectie met het hepatitis B-virus bij HBsAg- en HBV-DNA-negatieve volwassen patiënten ten minste één week na levertransplantatie bij door hepatitis B veroorzaakt leverfalen.

zutectra

Fenylefrine /
Phenylephrine

Behandeling van hypotensie tijdens spinale, epidurale en algehele anesthesie / traitement de l’hypotension au cours de l’anesthésie rachidienne, péridurale et générale.

fenylefrine