Megalotect 100 E/ml Nederland

Megalotect 100 E/ml is geïndiceerd voor de profylaxe van klinische manifestaties van cytomegalovirusinfectie bij patiënten die een immunosuppressieve therapie ondergaan (vooral bij patiënten die een transplantatie ondergaan).

Het is een immunoglobulinepreparaat van plasma van donoren met een hoge antilichaamtiter tegen het cytomegalovirus. Het heeft een distributie van IgG subklassen die proportioneel gezien sterk lijkt op die van normaal humaan plasma.

Megalotect 100 E/ml is een oplossing voor infusie (in een ader) en wordt geleverd in injectieflacon met 10 ml en 50 ml.

Megalotect 100 E/ml is een geneesmiddel dat op recept verkrijgbaar is en wordt door TwinPharma BV in Nederland gedistribueerd. Biotest AG is de registratiehouder.

mega_50ml_en

Navolgende informatie:

Hepatect CP

Hepatect CP bevat hoofdzakelijk IgG met een specifiek hoog gehalte aan antistoffen tegen het hepatitis B virus oppervlakteantigeen.

hepatec

Megalotect 100 E/ml

Megalotect 100 E/ml is een immunoglobulinepreparaat van plasma van donoren met een hoge antilichaamtiter tegen het cytomegalovirus.

megalotect

Zutectra

Preventie van her-infectie met het hepatitis B-virus bij HBsAg- en HBV-DNA-negatieve volwassen patiënten ten minste één week na levertransplantatie bij door hepatitis B veroorzaakt leverfalen.

zutectra

Fenylefrine /
Phenylephrine

Behandeling van hypotensie tijdens spinale, epidurale en algehele anesthesie / traitement de l’hypotension au cours de l’anesthésie rachidienne, péridurale et générale.

fenylefrine